Algı stratejisti ve hikaye mühendisi

– Yönetim kurulu üyesi ve Gayrı Maddi Varlık ve Algı Yönetimi Başkanı Doğuş Grubu Şirketleri

– Algı yönetimi ve Markalaşma üzerine Koç ve EADA Üniversiteleri Öğretim Görevlisi

– Dreamstalk hayal platformu kurucusu

– Yazar, besteci ve yoga hocası